KULTURMIDLER 2019 - søknadsfrist 2. mai

Det kan søkes midler til ulike kulturtiltak i Brønnøy.  Søknadsskjema finns på kommunens nettside. Det vedlegges fortrinnsvis årsmelding, regnskap, budsjett og arbeidsplan. Søknaden sendes Brønnøy kommune, Rådhuset, 8905 Brønnøysund. Alternativt: postmottak@bronnoy.kommune.no