Ledige lærlingeplasser fra høsten

Vil du bli lærling? Vi tilbyr lærlingeplasser innen fagene: Barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider, institusjonskokk og byggdrifter.

Søk via Sør-Helgeland opplæringskontor sine sider.

www.shok.no - søknadsfrist 1. april