Lokalisering for Koronatesting

Fra tirsdag 01.september 2020 ble koronatestingen flyttet til Biskop rosings gt. (ved ROP tjenesten).

Testkriterier iht FHI:

  • Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19
  • Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller region med høy forekomst de siste 10 dagene
  • Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19


OBS. Det er ikke lenger nødvendig å ringe legekontoret på forhånd for testing.

Unngå kø som strekker seg inn på hovedveien forbi kirken. Kom heller tilbake senere.

Adresse

Biskop Rosings gt.

Innkjøring Kirkealleen og utkjøring Sivert Nielsens gt. skiltet.

Testing foregår ved telt.

Åpningstider

Mandag-Fredag: 09:00 – 14:00