Lyst å jobbe med Digitale Helgeland?

Alstahaug, Brønnøy, Rana og Vefsn er regionssentre på Helgeland. Kommunene skal tilsette to personer til  stillinger som skal bidra i prosjektet «Framtidens digitale Helgeland».

Dette er en mulighet til å jobbe med komplekse utfordringer, og være med å forme fremtiden og sette standarden for digitalisering av offentlig forvaltning på Helgelandskysten. 

Les mer om stillingene her:

Prosjektlederstilling

Prosjektmedarbeider