Ny rektor konstituert på Brønnøysund barne- og ungdomsskole

Ola Morten Moe er konstituert som rektor på BBU for neste skoleår. Han er i dag nytilsatt som avdelingsleder på samme skole.

Nåværende rektor Cathrine Theting er glad for å ha en løsning på plass før skoleferien og er trygg på at denne løsningen vil bli bra for BBU.

Ola Morten har ledererfaring fra Forsvaret og lang erfaring fra skoleverket. Han kommer til en skole med engasjerte ansatte og mange trivelige elever og foresatte.

Stillingen som rektor vil bli lyst ut på nytt tidlig på våren 2020.