NY søknadsrunde for Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Del 2 av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2019 kan leveres fra og med 1.oktober, som er telledato. Søknadsfristen er 15.oktober 2019.  Søknadsfristene i 2019 vil bli praktisert mer fleksibelt, det er derfor mulig å levere søknad opptil 14 dager etter søknadsfristen, det vil si fram til og med 29.oktober.

Mer info om søknadsomgangen finner du her.

Ta kontakt med kommunen hvis det er noe som er usikkert i forbindelse med utfylling av søknad.

Kontaktperson: Solfrid Sivertsen Tlf: 75 01 20 85.