Nye åpningstider, sentralbordet ved Brønnøy legekontor

Fra 05. november er det nye åpningstider ved sentralbordet, Brønnøy legekontor. 

Mandag - Torsdag 08.30-12.00, 

Fredag: 09.30-12.00