Nyhetsbrev om Inn på tunet

Nå har Fylkesmannen laget et nytt nyhetsbrev om Inn på tunet som kan være aktuelt for gårdbrukere,kommuneansatte innenfor helse- og omsorg, skole- og oppvekst, barnevern, Nav m.fl.