Nytt gebyrregulativ

Brønnøy kommunestyre har i møte 19. desember 2018, som del av kommunens budsjettbehandling, vedtatt 12.3 % økning i gebyrregulativet for Plan-oppmåling-byggesak.

10 % av økningen er en generell økning innenfor selvkost og de øvrige 2.3 % er en justering i h.h.t. økning av lønnskostnader i kommunal sektor.

Oppdatert gebyrregulativ ligger her  (DOC, 158 kB)