Offentlig ettersyn av akvakultursøknad fra Sinkaberg Hansen AS for lokalitet Lyngøy Øst.

Akvakultursøknad fra Sinkaberg Hansen AS for lokalitet Lyngøy Øst er lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist 22.04.2019

Informasjon finner du her