Offentliggjøring av forslag til planstrategi 2020-2023 for Brønnøy kommune

Forslag til planstrategi 2020-2023 for Brønnøy kommune er nå gjort offentlig før endelig behandling i Brønnøy kommunestyre. Les planstrategien og tilhørende kunnskapsgrunnlag her.

Evt. merknader eller uttalelser til planstrategien sendes skriftlig til Brønnøy kommune, Rådhuset, 8905 Brønnøysund, eller på e-post til: postmottak@bronnoy.kommune.no innen mandag 8. juni 2020.