OPPSTART BYGGING DMS

I uke 19 er det klart for oppstart av byggearbeider på Distriktsmedisinsk senter (DMS).

 

Klikk for stort bilde 

Arbeidene starter med boring av varmebrønner på sletta mellom Psykiatrisk senter og BBU og på parkeringsplassen nord for Helsesenteret.

Byggearbeidene vil foregå i disse fasene:

Mai-juli 2020:                  Klargjøring av tomt

Aug. 2020- mars 2021:  Råbygg

April 2021 - nov. 2021:   Installasjoner, uteområder

Mars - okt. 2021:            Ombygging eksisterende bygg

Områdene hvor det foregår anleggsarbeid vil bli inngjerdet. Det innebærer at parkeringsplasser i nord og vest til bli avstengt i store deler av anleggsperioden. Områdene hvor det foregår anleggsarbeid vil bli inngjerdet. Det er ikke adgang til parkering eller opphold for ansatte eller besøkende innenfor anleggsgjerdet. Det er opparbeidet en parkeringsplass øst for omsorgssenteret. Ansatte oppfordres til å benytte denne, slik at parkeringsplasser i sør kan benyttes av besøkende. 

Når arbeid på parkeringsplass i vest startes, må hovedinngang på Helsesenteret stenges. Adkomst til Helsesenteret vil da gå gjennom inngangen til Sykehjemmet.