Planleggingsdager barnehager og SFO i uke 33

Uke 33   

SFO er stengt onsdag, torsdag og fredag

Kommunale barnehager er stengt torsdag og fredag