Presentasjon av månedens Newtonlærer

Les artikkelen om vår egen Newtonlærer Karina Lande.