Pressemelding 10.02.21

Brønnøy kommune fraråder nå reiser til og besøk fra områder med høy smitte.

Samtidig anbefaler vi alle som kommer fra områder med høy smitte å teste seg når de kommer hit og etter 4-6 dager.
Ber i tillegg alle følge de nasjonale retningslinjer for å hindre spredning

I forbindelse med korona er det nå strenge regler for arrangementer og sammenkomster. Brønnøy kommune følger de nasjonale tiltakene, og her er noen av de regler og råd som gjelder.

Avvikling av årsmøter og generalforsamlinger:

De fleste arrangementer bør utsettes eller avlyses.
Dersom et arrangement likevel må avholdes gjelder følgend

Innendørs: maks 10 personer, likevel 200 personer dersom alle i sitter i fastmonterte seter.
Utendørs: maks 200 personer, likevel 600 personer dersom alle sitter i fastmonterte seter.

Arrangementer utsettes dersom det kommer personer fra flere kommuner.

Idrett for voksne:

Voksne anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.

Bursdager for barn og voksne:

I private hjem, hager og hytter: ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.

Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha flere enn 5 bursdagsgjester hjemme, dersom det kun er barn fra egen kohort.

Utenfor eget hjem: Maks ti personer på private sammenkomster, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer.

Serverings- og skjenkesteder:

Servering av alkohol kun til de som får servert mat.
Skjenkestopp ved midnatt, ikke slippe inn gjester etter kl. 22.00.
Minst 1 meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand.
Sitteplasser for alle gjester, kun bordservering av alkohol.

Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Reise til hytta:

Unngå reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig.

Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes ikke, men følg de lokale rådene og reglene som gjelder der hvor du oppholder deg.

Til slutt vil vi minne om at det er viktig å overholde de grunnleggende smittevernreglene:
Vask hender, hold 1m avstand og bli hjemme hvis du er syk.

Hvis du ikke kan holde nødvendig avstand som for eksempel i butikker, flyplass ol – anbefales at du bruker munnbind.

Test deg hvis du er i tvil.

Er det noe du lurer på har Helsedirektoratet en nasjonal veileder som har god oversikt. Den finner du her: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus