Pressemelding ang. oppheving av skjenkestopp

Stortingsflertallet ba regjeringen om å sikre at kommuner med lavt smittetrykk skal kunne tillate alkoholservering i forbindelse med matservering, og dermed oppheve skjenkestoppen.

Det vil si at det blir skjenkestopp ved midnatt, og gjester kan ikke slippes inn etter kl. 22:00. Alkoholservering kan kun skje i sammenheng med matservering. 
Med matservering menes det at det i forbindelse med bestilling av alkohol må også nytes mat. Det er ikke tillatt å nyte alkohol alene.

Brønnøy kommune vil følge de nasjonale reglene når det gjelder skjenking.

Dette gjelder fra kl. 24:00 natt til fredag 22. januar 2021.