Pris for veldrevet gårdsbruk - Forslag på kandidater til utdeling av vandrepokal for veldrevet gårdsbruk 2019

Nordland landbruksselskap ønsker forslag til kandidater til pris for veldrevet gårdsbruk.

Tidligere forslag som ikke har nådd opp, kan gjerne sendes inn på nytt.

Vandrepokalen deles ut i 2020.

Dag Jøran Einvik og Merethe Sund, Brekkeiede, Sømna fikk prisen for 2018.

Forslag kan sendes til Brønnøy kommune innen 01.desember, til odd-reidar.johnsen@bronnoy.kommune.no

Statutter vandrepokal for veldrevet gårdsbruk (PDF, 12 kB)