Produksjonstilskudd del 2 av søknaden i 2020

Del 2 av søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket for 2020 kan leveres fra og med 1. oktober 2020, som er telledato. Søknadsfristen er 15. oktober 2020.

Ved del 2 kan både foretak med husdyrproduksjon og foretak med planteproduksjon søke tilskudd. Mer informasjon samt søknadsskjema finnes på
landbruksdirektoratets hjemmeside.

Ta kontakt med kommunen ved behov for veiledning.