Råd for likestilling av funksjonshemmede 2019-2023 – Forslag på medlemmer.

Har du forslag på personer som burde sitte i dette rådet, sender du forslaget til Brønnøy kommune, Rådhuset, 8905 Brønnøysund eller på epost: postmottak@bronnoy.kommune.no

Husk at begge kjønn skal være representert.

Send dine forslag på medlemmer til kommunen senest 27. oktober 2019.

Merk: Alle som lar seg verve til slikt verv, skal gi skriftlig samtykke til dette.

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse bør være bredt sammensatt. Det bør bestå av personer med ulik erfaring og bakgrunn, for eksempel personer i forskjellige aldre, med ulik etnisk bakgrunn, ulike funksjonsnedsettelser eller ulikt bosted i kommunen.

Link til veileder råd for funksjonshemmede: