Regler for beboere som skal på besøk utenfor institusjon( Brønnøy sykehjem)

Beboere i sykehjem vurderes å være i høy risiko for alvorlig forløp av covid-19, basert på kombinasjon av høy alder, flere kroniske sykdommer, nedsatt funksjons- og aktivitetsnivå.

 

Personer som skal hente beboer er ansvarlig for besøk utenfor institusjon.

Regler for ansvarlig/pårørende:

·       Du må avtale tidspunkt og besøkslengde med kontaktpersonen på sykehjemmet på forhånd.

·       Du må planlegge besøk utenfor institusjon.

·       Du bør være forberedt på gjeldende rutiner og følge nasjonale smittevernråd.

·       Du må holde oversikt over hvem skal kontakte beboer, slik at smitteoppsporing kan gjennomføres på en effektiv måte dersom smitte oppdages hos pasient/bruker eller besøkende.

·       Du bør utføre håndhygiene før og etter besøk

·       Du bør holde minst 1 meters avstand til den du skal hente, men her kan det gjøres lokale vurderinger om berøring kan finne sted, men du bør prøve å unngå tett ansikt-til-ansikt kontakt.

·       Du har ansvar for at beboer unngår steder der mange samles, f.eks. kollektivtrafikk og kjøpesenter.  På offentlig sted beboer kan gå til det er færre personer og mer plass.

·       Beboer og nærkontakter utfører god håndhygiene før maten serveres og inntas

·       Beboer kan delta i private sammenhenger på maksimalt 20 personer, og forutsetter at alle holder minst én meters avstand.

 

Du må gi beskjed til sykehjemmet hvis:

·       Du får påvist på covid-19 etter besøket, som en del av smittesporingen.

·       De som var i kontakt med beboer utenfor institusjon utvikler luftveissymptomer

·       De som var i kontakt med beboer utenfor institusjon ble testet for covid-19

·       Du må ha oversikt over navn og telefon nummer.

 

                        08.07.20 Zarina Rustebakke, tilsynslege Brønnøy sykehjem