Reguleringsplan for Torghatten

På vegne av Statens vegvesen Turistvegseksjonen varsles oppstart av reguleringsarbeid. Mer informasjon finner du her.