Revisjon av landbruksplan for Brønnøy kommune - Invitasjon til møte i Klokkeråsen, Hommestø den 14.mars

Brønnøy kommune inviterer i samarbeid med Brønnøy landbruksforum til åpent møte i forbindelse med revisjon av landbruksplan for Brønnøy kommune. Målgruppe : Gårdbrukere- og eiere i Velfjord og andre interesserte lag og enkeltpersoner.