Sesonginfluensa vaksinasjon i Brønnøy kommune

Sted: Samfunnshuset Brønnøysund: oppmøte på vestsiden mot parkeringsplassen.

Tirsdag          13. oktober 2020       kl.0900-1400 

Onsdag          14. oktober 2020       kl. 0900-1200  

Tirsdag          3. november 2020     kl. 0900-1200

Tirsdag          10. november 2020   kl. 0900-1200

Prisen på vaksinen er kr 50,- og gratis om du tar med frikort. Vi foretrekker bankkort.

Du må være frisk og uten feber eller nyoppståtte luftveissymptomer. Alle må holde 2 meter avstand og får utdelt munnbind. Det vil være vakter fra sivilforsvaret for å ivareta smittevern.  

 

Det er kun åpnet opp for vaksinasjon for anbefalte risikogrupper.

Risikogrupper

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre tilstander)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Andre målgrupper

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser