Sesonginfluensavaksinering tirsdag 10. nov kl. 9-12 på Samfunnshuset er avlyst

Sesonginfluensavaksinering tirsdag 10. november 2020  kl 9-12 på Samfunnshuset i Brønnøysund  avlyses.  

Det har ikke latt seg gjøre å skaffe ny forsyning med vaksiner på det nåværende tidspunkt.

Torun Gladsø

Ledende helsesykepleier