Siste badedag før sommer 2018.

Terapibasseng  Brønnøy sykehjem          søndag       01.07.

Samfunnshuset                                         søndag        24.06.

Salhus Skole                                             søndag        24.06.