Søke om treningstider i kommunale haller og anlegg

Husk å søke om treningstimer i kommunale haller og anlegg for skoleåret 2019/2020!
Søknadsfrist er satt til 30. juni.

(Gjelder Brønnøy/Salhushallen, Samfunnshuset, og bassengene på Samfunnshuset, Salhus skole og terapibassenget på sykehjemmet.)

Link til skjema finner du HER

Spørsmål knyttet til dette kan rettes til servicekontoret@bronnoy.kommune.no pr mail.