Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel m.v. blir elektronisk 15. august

Søknaden skal leveres elektronisk via Altinn fra 15. august. Dette gir kortere saksbehandlingstid og penger på konto flere uker tidligere enn før.

Landbruksforetak kan få tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel m.v. Tilskuddsordningen har fram til nå vært basert på papir og flere tidkrevende saksbehandlingsledd. Nå endres rutinene for søknad og saksbehandling slik at gårdbrukeren får tilskuddet raskere.

I løpet av høsten må foretakene ta i bruk det elektroniske søknadsskjemaet som krever innlogging via Altinn. De som måtte streve med det elektroniske kan be kommunen om hjelp.

Les mer på siden til fylkesmannen