Stengning av kommunale bygg uke 37

Renholdsavdelingen er under stor belastning. På bakgrunn av dette er vi fra og med mandag 07.09.20 nødt til å, i første omgang, stenge all aktivitet i uke 37 i følgende bygg.

 

  • Samfunnshuset, gymsal og basseng
  • Brønnøyhall
  • Salhushall, Salhus gymsal og basseng

 

Dette gjelde hele uken, dag- og kveldstid, for alle leietakere.