Til alle næringsdrivende i Brønnøy kommune

Korona pandemien er over oss alle og påvirker den daglige driften i næringslivet vårt.

Brønnøy kommune setter begrensninger og retningslinjer som forhåpentligvis skal begrense utbruddet og gjøre oss i stand til å opprettholde viktige sentrale funksjoner. Det oppfordres til å følge med på pressemeldingene som kommer fra ordføreren i Brønnøy kommune.

De tiltakene som allerede er innført gjør at vi står ovenfor en situasjon som rammer næringslivet lokalt, det er derfor viktig at vi står sammen og gjør det vi kan for å begrense tapet lokalt.

Brønnøy kommune er tilgjengelig for møter med lokalt næringsliv gjennom fysiske møter med få deltakere eller gjennom teams/skype.

Brønnøy kommune følger situasjonen tett og vil bringe lokale utfordringer videre til regjering og storting. Vårt felles mål nå må være at ingen sunne selskaper skal gå konkurs, at ingen jobber går tapt, og at vi kan opprettholde alle samfunnskritiske funksjoner.

Vi har et tett samarbeid med Brønnøy næringsforum og vil bidra til å hjelpe så godt vi kan.

Legger ved tiltakspakken til næringslivet som ble vedtatt 16 mars. Det meldes også om flere tiltakspakker som vil bli lagt frem fortløpende.

 

Eilif Trælnes
ordfører