Utredning av grensejustering mellom Brønnøy og Sømna kommune

Fylkesmannen i Nordland utreder på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet konsekvensene av en grensejustering mellom Brønnøy og Sømna kommune, for området Trælnes.

Som et ledd i denne utredningen har Fylkesmannen gitt Sentio Research Norge i oppdrag å gjennomføre en innbyggerundersøkelse i det aktuelle området. Undersøkelsen består av fem spørsmål, og vil bli gjennomført pr telefon i de kommende to ukene fra numrene; 73 10 03 79 og 21 04 80 40 .  Vi oppfordrer alle som blir oppringt til å ta seg tid til å delta på undersøkelsen, slik at man i størst mulig grad får frem innbyggernes synspunkt på en eventuell grensejustering.