Vårrydding

Våren kommer nå for fullt, og det er tid for å ta et tak for å rydde vekk rusk og rask som har samlet seg langs strandlinjer, veier og turområder.

Brønnøy kommune inviterer derfor organisasjoner, velforeninger, skoler, barnehager og enkeltpersoner til en felles dugnad for et bedre og renere nærmiljø.

Brønnøy kommunes bidrag vil være å ta hånd om det som blir samlet opp.

Avfallet må legges i søppelsekker og bringes til offentlig vei. Her blir det hentet av Brønnøy kommune, Teknisk etter nærmere avtale.

Vi satser på at dugnaden kan gjennomføres fra nå og fram til uke 18, og at henting av avfallet skjer onsdag 2. og torsdag 3. mai 2018.

Kontakt Teknisk på tlf. 95 98 55 63 for nærmere avtale ang. henting av avfallet.

Det presiseres at ryddingen gjelder søppel og avfall i naturen, og ikke rivningsavfall og rydding i kjeller og loft. Hageavfall/kvist må leveres direkte på SHMILs miljøstasjon.

 

                                                           Områdeleder Teknisk