Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering av Toftsundet

Mer informasjon her