Varsel om planoppstart - reguleringsplan for Remman kaianlegg

I medhold av plan- og bygningsloven §§12-1, 12-8 og 12-14, varsles oppstart av privat reguleringsplan for Gnr. 18 Bnr. 1 i Brønnøy kommune.

Se dokumenter her