Vil du bli lærling?

Brønnøy kommune har ledige lærlingeplasser fra høsten 2019.

Søk via Sør-Helgeland opplæringskontor sine nettsider - www.shok.no

Søknadsfrist 1.april