English contents Skalere tekst Øke kontrast

Alarmplan


Denne rutinen  skal brukes i akutte nødssituasjoner:

 

o     Få den skadde snarest på land.  Ved mistanke om nakke/ryggskader, må ilandføring foregå ekstra forsiktig.

 

o     Ring 113- si hva som har hendt+ adressen:  Brønnøy helse og omsorgssenter, Skulesvei 13

 

o     De andre som oppholder seg i bassenget må få melding om å gå på land.

 

o     Sjekk bevissthet, luftveier og åndedrett.

 

o     Har den forulykkede sluttet å puste, må en straks starte med hjerte - lunge redning (HLR)

 

o     En person må stå utenfor og ta imot legen/ambulansen og vise raskeste vei inn.

 

o     Hold på med HLR til lege/ambulansepersonell kan overta, eller at vedkommende har livnet til.          

 

o     Den ansvarlige leder for gruppen skriver rapport om ulykken.
Sist oppdatert den 08.feb.2016