English contents Skalere tekst Øke kontrast

Arbeidsdeling


 

Brønnøy er en aktiv kulturkommune, som ønsker å bidra til at alle får en meningsfylt fritid. KUlturen i Brønnøy er mangfoldig og meningsfylt.

Oppgavene fordeler seg slik:

Idrett/friluftsliv (40%)– kulturminner / bygdebok (40%) – informasjon (20%) samt forvaltning og strategiske oppgaver tilknyttet kulturmidler, -anlegg, -planer og -samarbeid:

Organisering: 

Kulturkonsulent i fagstab.
Ansvar:  Magnar Solbakk.
Adresse:  Rådhuset, 8905 Brønnøysund.
Telefonnr.: 75 01 20 00.     Faksnr.: 75 01 20 01.
E-post:  

 

Ungdom – herunder ungdomstjenesten m.m.:

Organisering: Virksomhetsområde helse og velferd.

Ansvar: Ole Inge Jenssen
Adresse: Rådhuset, 8905 Brønnøysund.
Telefonnr.: 75 01 20 00.     Faksnr.: 75 01 23 01.
E-post:

 

Kunstaktiviteter – herunder kulturskolen, biblioteket, den kulturelle skolesekken m.m.:

Organisering: Virksomhetsområde Brønnøy kultur- og kompetansesenter.

Ansvar: Per Martin Orvik
Adresse: Skoleg. 6, 8905 Brønnøysund.
Telefonnr.: 75 01 22 80.     Faksnr.: 75 01 22 81.
E-post:

 

Drift av Brønnøyhallen, Samfunnshuset og andre kommunale bygg:

Organisering: Eiendomsavdelinga.

Ansvar: Arnt Ståle Sæthre.
Adresse: Rådhuset, 8905 Brønnøysund.
Telefonnr.: 75 01 20 00.     Faksnr.: 75 01 23 01.
E-post:

 

Kino samt daglig utleie av bygg:

Organisering:  Servicekontoret.

Ansvar:  John Andreas Lorentsen (kino) og Merete Falch (utleie).
Adresse:  Rådhuset, 8905 Brønnøysund.
Telefonnr.:  75 01 20 00.     Faksnr.: 75 01 20 01.
E-post:

 

En rekke andre forhold som fritid for funksjonshemmede, arrangement, samarbeid med lag og foreninger, økonomiarbeid, personal m.m. er plassert på virksomhetsområder og/eller i spesialiserte stabsfunksjoner. Brønnøy kommune har forøvrig også samarbeid med andre offentlige institusjoner. Herunder Kirken i Brønnøy, Helgeland Museum, Brønnøysund videregående skole, Sør-Helgeland Regionråd, m.fl.

                                                                                  - Bli med – skap og bruk kulturtilbudene!
Sist oppdatert den 09.sep.2015