English contents Skalere tekst Øke kontrast

Avd. Maurtua


 

  

Velkommen til Maurtua

 


 

 

Maurtua er en småbarns avdeling for barn fra 0-3 år.
Avdelingen ligger nært skole, gymsal, svømmehall, bibliotek og butikk.
I området er det også skianlegg og kunstgressbane. Vi er heldig og ha et flott turområde
rundt om oss på alle kanter.

 

På Maurtua er det plass til 9 – 12 barn

Småbarnsalderen er ikke en periode som kun dreier seg om å tilegne seg
kunnskaper og ferdigheter for å kunne ta del i de voksnes samfunn så raskt som mulig.
Barndommen er vekst ut fra egne forutsetninger.

Vi ser på hvert enkelt barn som et unikt individ med selvstendige tanker,
synspunkter og opplevelser. Barna skal derfor behandles med respekt,
og det skal ha rett til sin egen opplevelse av tilværelsen.
De skal også lære å ta hensyn til hverandre, samarbeide og å respektere andres syn og meninger.
Barndommen legger grobunn for barnets utvikling resten av livet.
Det er derfor viktig at barnehagen skal bli så god som mulig for barnet. )

Vi legger vekt på gode opplevelser og har fokus på grovmotorisk utfoldelse.
Barna har en før-språklig bevissthet, en kroppslig bevissthet som finnes før
språket kommer til anvendelse. Og de har en før-tenkt bevissthet, noe som
innebærer at barnet forstår verden kroppslig, før det har tenkt gjennom tingene.

Dette innebærer at det kroppslige ikke utelukkende kan knyttes til følelser,
her er både følelser, intensjoner og bevissthet involvert.

Maurtua ser på foreldrene som våre viktigste samarbeidspartnere og en stor ressurs.
Foreldrene er eksperter på sine egne barn. Maurtua ønsker et nært og godt samarbeid
med foreldrene.

 

  

Pedagogisk leder

 

Anita Storvik
Tlf 75012245 

 
Sist oppdatert den 08.feb.2016