English contents Skalere tekst Øke kontrast

Avdelinger


Kontaktinformasjon for de ulike avdelingene
Avdeling 1  

Avdelingsleder
Gøril Øyan Karlsen
Gøril Øyan Karlsen

Tlf 75012619

Bogruppe 1
Bogruppe 2
Dagsenter
Avdeling 2  

Avdelingsleder
Maria Bugten
Maria Bugten
Tlf 75012629

Bogruppe 3
Bogruppe 4
Natt
Avdeling 3  

Avdelingsleder
Karina Lande

Tlf 75012639

Bogruppe 5
Bogruppe 6
Bogruppe 7
 

Sentralkjøkken  

Kjøkkensjef
Gunhild Johansen

 

Kantiner
 

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015