English contents Skalere tekst Øke kontrast

Avklaring om tomtegrunn


Brønnøy formannskap drøftet i møte den 26.april hvordan kommunen skal stille seg til henvendelser om tilgang til ledig kommunal tomtegrunn i tilknytning til utbyggingsaktører som ønsker å tilby nye lokaliteter til Brønnøysundregistrene.

Det ble konkludert med at kommunen er åpen for at aktører kan benytte kommunal tomtegrunn i forbindelse med pågående prekvalifisering med frist 22.05.2017. Det forutsettes avklart nærmere rammer for avtale/utbyggingsavtale mellom kommunen og aktuelle aktører før anbudsfristen går ut den 13.07.2017.
Sist oppdatert den 03.mai.2017