English contents Skalere tekst Øke kontrast

Avlastning


Tiltaket retter seg mot personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Tjenesten skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk, samt at det skal avlaste omsorgsgiveren. Avlastning kan gis ut fra ulike behov og organiseres på ulike måter. Tjenesten er gratis

Beskrivelse av tjenesten

Tjenesten kan være:
  • Hjemmeavlastning i brukers elller avlasters hjem
  • Bolig Tauterhaugen
  • Institusjoner

 

Vi som yter avlastning legger stor vekt på at brukerne skal føle seg ”hjemme” hos oss.  Vi tilbyr hjelp ut fra den enkelte sitt hjelpebehov og interesser. Avlastningen vil være som ”et reservehjem”, og derfor er trivsel og respekt for hver enkelt bruker vårt viktigste mål.
 

Hvor mye hjelp som kan tildeles:

Omfang av avlastning tilpasses den enkelte ut fra individuelle behov og faglige vurderinger, og det finnes derfor ikke konkrete regler/retningslinjer for omfang. Det aktuelle tjenesteomfang og innhold drøftes med den enkelte familie.
 
Kriseavlastning kan formidles muntlig direkte til leder ved boligen,evt. pleie- og omsorgsadministrasjon v/fagkonsulent i vernepleie. tlf 75012465 / 75012907
 
All avlastning er gratis.Sist oppdatert den 09.sep.2015