English contents Skalere tekst Øke kontrast

Base - KvitveisenVelkommen til Kvitveisen

Kvitveisen

Her i vår base har vi en barnegruppe med atten barn pr dag i alder
tre til seks år.Vi vektlegger trivsel, trygghet og god forutsigbarhet men
vi må også være en smule fleksible i barnehagehverdagen også, synes vi.
Vi vektlegger medvirkning og språkstimulerende lekeog læringsaktiviteter.
Fra siste foreldreundersøkelse fikk vi god respons for bla,blide og imøtekommende voksne,og at vi har lang og god uteleketid,og fast turdager.Vi etterstreber at enkeltbarnet har en fin og lekende hverdag her hos oss!

 

  

 

Pedagogisk leder

May Britt Lien

May Britt Lien

Tlf 75012245

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015