English contents Skalere tekst Øke kontrast

Base - Larven


 

Velkommen til Larven

 

 

 

 

Base Larven har 15 plasser med barn mellom 0-2 år, personalet består av to pedagogiske ledere, 1 fagarbeider og 3 assisstenter.

På Larven er vi opptatt av å se det enkelte barn og vi legger vekt på at barna skal føle seg trygge å ivaretatt. Hverdagen skal preges av glede og humor. Vi synger, danser og har formingsaktiviteter og fokuserer på å være mye ute, gjøre barna kjent med nærmiljøet.

Gjennom opplevelser og erfaringer ønsker vi å gi barna gode barndomsminner.

På larven legger vi vekt på:

  • Ta tak i det barna interesserer seg for og er opptatt av
  • Å bli kjent med nærmiljøet og naturen
  • Å opprettholde et godt foreldresammarbeid
  • Å undre seg sammen med barna
  • Å gi gode og trygge relasjoner

Det du tror om meg,

slik du er mot meg,

hvordan du ser på meg,

hva du gjør mot meg

slik blir jeg.

M. Jennes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Pedagogisk leder

 

Annette Warholm
Tlf 9175 4522

Pedagogisk leder

Gyda Kjørsvik
Tlf 9175 4522

 
Sist oppdatert den 15.sep.2015