English contents Skalere tekst Øke kontrast

Base - Måne


 

Velkommen til Måne

 

    

 

Måne er småbarnsbasen ved avd. Salhus. Vi er 16 barn i alderen 0-2 år og 5 voksne; 2 pedagogiske ledere og 3 assistenter/fagarbeidere

På Måne er det de primære behov som står i høysetet. Det er viktig med faste rammer, slik at barna føler seg trygge i hverdagen. Vi er opptatt av at små barn trenger forutsigbare dager og trygghet i hverdagen. Vi vil legge til rette for at barna skal få rom for opplevelser og utvikling både inne og ute i barnehagen. Det er leken som skal stå i sentrum i barnehagen, og gjennom lek og samspill med sine omgivelser, skal barna få kunnskap om verden rundt seg.

På Måne legger vi stor vekt på:

  • Å møte det enkelte barns behov og ta det på alvor
  • Å legge vekt på å skape en hverdag med glede, humor for barn og voksne
  • Å la barnet oppleve vennskap og samhørighet
  • Å se og følge opp enkeltbarnet
  • Å gi barna tid ute hver dag i alt slags vær
  • Å gi barna gode mestringsopplevelser
  • Å ha et godt samarbeide med foreldrene

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogisk leder

Sissel Nystad

Tlf: 75012195

 

Pedagogisk leder

siv-knoph-flaggstanghaugen.jpg

Siv Knoph   

Tlf 75012195

 

Sanger vi synger på Måne 2011-2012

 

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015