English contents Skalere tekst Øke kontrast

Base - Måsongan


 

Velkommen til Måsongan

 Måsongan er en av to småbarnsbaser med barn fra 0-3 år. Det er tolv hele plasser der disse igjen kan deles inn i prosenter. Måsongan er bemannet med to pedagoger, en barnepleier/ fagarbeider og en ergoterapeut. I tillegg tar vi i mot lærlinger og studenter/ skoleelever.

Småbarnsbasene har felles lekegrupper og et nært samarbeid slik at små og store blir godt kjent med hverandre.

Personalet på avdelingen har som fokus at hverdagen skal være trygg og forutsigbar for barna. Det er viktig at barnas primærbehov blir dekket, samtidig som hvert enkeltbarn blir sett ut fra sine forutsetninger og behov. Vi fokuserer på det unike og positive som befinner seg i hvert barn.

På Måsongan vektlegger vi: 

  • Å ta tak i det barna interesserer seg for og er opptatt av.
  • Å utforske og undre oss sammen med barna.
  • Å være mye ute/ dra på turer.
  • Å bli kjent med nærmiljø og naturen
  • Å la barna få utrykke seg gjennom sang, musikk og dramatisering
  • Å la barna utvikle vennskap gjennom lekegrupper og besøk på tvers av basene.
  • Å bruke mye humor og glede i hverdagen.
  • Å dokumentere barnas hverdag gjennom bilder og ulike formingsaktiviteter.
  • Å opprettholde et godt foreldresamarbeid.

                                             Mauren:

                                               Liten?
                                                Jeg?
                                             Langt ifra.
                                  Jeg er akkurat stor nok.
                                      Fyller meg selv helt
                                      på langs og på tvers
                                      fra øverst til nederst.
                          Er du større enn deg selv kanskje?

 

 

 

  

Pedagogisk leder

Beate Moum

Beate Moum
Tlf 75012246

Pedagogisk leder

 

Marthe Hauan
Tlf 75012246

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015