English contents Skalere tekst Øke kontrast

Base - Sol


 

Velkommen til Sol

 

 Sol er en av 3-6 års basene ved Salhus Barnehage.
Vi legger vekt på at barna skal føle seg trygge og at alle får den omsorgen de har behov for.
Alle barna skal føle seg godt ivaretatt og ha et godt samspill med barn og voksne på basen.

 Vi legger stor vekt på:

  • Faste rutiner- slik at barna føler seg trygge.
  • Å være mye ute- vi har en fast turdag i uka.
  • Vi lar barna få erfaring med ulike formingsmatriell.
  • Mye tilrettelagt aktivitet men også god tid til frilek.
  • Vi undrer oss sammen med barna.
  • Vi bruker mye sang og musikk.
  • Vi legger stor vekt på barns medvirkning
  • Vi er spontane

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pedagogisk leder

May Liss Olsen

Tlf 75012193 

 
Sist oppdatert den 08.feb.2016