English contents Skalere tekst Øke kontrast

Base - Sommerfuglen


Månedsplan Mars


 

Velkommen til Sommerfuglen

 

 Base Sommerfuglen har barn i alderen 2-6 år.

Vi er en base med 15 barn og 3 voksne. En pedagogiske leder, en fagarbeider og en assistent. Vi satser på uteliv, barns medvirkning og språkstimulering. Det er viktig at barna får være ute hver dag. Vi har fokus på at alle skal føle seg trygg, kjenne omsorg og trives i vår base. For barns utvikling er det bra at de kan være med å medvirke i sin egen hverdag ved å velge hvilken aktivitet de vil holde på med, uavhengig av andre.

Videre vil vi at humor og glede skal være en del av vår hverdag.

I det daglige synes vi det er viktig å følge opp og se enkeltbarnet, samt barna i grupper.

Foreldresamarbeidet synes vi er viktig i vårt arbeid med barna for og kunne ha en åpen og god dialog. Samarbeidet med foreldrene skjer i det daglige i bringe – og hentesituasjoner , to foreldresamtaler i løpet av året og to foreldremøter.

  

Pedagogisk leder

Anne Berg
Tlf. 91691680


 

 
Sist oppdatert den 15.sep.2015