English contents Skalere tekst Øke kontrast

Base - Stjerne


 

Velkommen til Stjerne

    

 

 

Stjerne er ei avdeling med barn født i 2008, 2009 og 2010. Vi har 19 barn tilsammen. Basen har en konstituert pedagogisk leder, 2 assistenter og en ekstra ressurs.

Vi føler de voksne utfyller hverandre og samarbeider godt, dette betyr mye for både miljø og gjennomføring av hverdagen.  I tillegg til de faste voksne, har vi også skoleelever og studenter sammen med oss jevnlig.

Vi vektlegger:

 • Trygghet
 • Lek
 • Barnas medvirkning
 • Trivsel
 • Omsorg
 • At man lytter til hverandre
 • Veiledning av barn og voksne
 • Voksenrollen
 • Fleksibilitet
 • Spontanitet
 • Turer og uteliv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogisk leder

Eli Renate Hagen

Pedagogisk leder på dispensasjon

Tlf 75012194

 

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015