English contents Skalere tekst Øke kontrast

BBU


Brønnøysund barne- og ungdomskole

Leder
Leder Terje Heggheim
Terje Heggheim
Tlf: 75 01 22 0
E-post

Adresse : Skolegata 8900 Brønnøysund

Skolens egen hjemmeside

Vurderingsrapport Brønnøysund Barne- og Ungdomsskole


   

BBU - Brønnøy Barne og ungdommsskole

 

Litt om skolen

Barneskolebygget på BBU ble tatt i bruk høsten 1978 som første byggetrinn av ny barne- og ungdomsskole. Byggetrinn to med ungdomsskolefløy var ferdig til bruk høsten 1993. Dette bygget inneholdt også spesialrom til forming, musikk, heimkunnskap, bibliotek og kantine.

De rommene som tidligere ble brukt til musikk og bibliotek i barneskolens sørfløy, ble etterhvert omgjort til skolefritidsordning. Da ny læreplan ble innført i 1997 og 6. åringene skulle begynne på skolen, kom tilbygget i sør på barneskolen, med garderobe og blomsterrommet.
Paviljongen, som i dag huser voksenopplæringen, ble tatt i bruk høsten 1957.
Brønnøysund folkeskole, byens stolthet, ble tatt i bruk i 1923. Dette var forøvrig samme år som Brønnøysund fikk bystatus.
Sist oppdatert den 09.sep.2015