English contents Skalere tekst Øke kontrast

Bedre kommune


Sammen om en bedre kommune.
 

 

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete har i dag kunngjort at Brønnøy kommune er en av de 31 kommunene som er valgt ut til å delta i første fase av programmet - Sammen om en bedre kommune.

Nyhetsbrev nr 3/12 - fra Kommunal og regionaldepartementet :  "Samen om en bedre kommune" prosjekt i Brønnøy kommune

Det er svært gledelig at vårt fokus og vår tilnærming blir lagt merke til.

Det var vel 100 kommuner som søkte om å få bli med, og at vi ble med i første fase er en mulighet for oss til å få ekstra trykk på det vi er opptatt. Brønnøy kommunestyre ga 21. juni sin tilslutning til søknaden. 

I så måte vil jeg sitere vårt hovedmål - slik det fremkommer i søknaden:

"Brønnøy kommune skal gjennom strategisk kompetansestyring, systematisk kompetanseutvikling og positiv profilering sikres en arbeidsstokk med riktig kompetanse i forhold til de løpende behov. "

Vi vil ha tre hovedperspektiv på det videre arbeidet:

  • Å ta vare på og utvikle den kompetansen våre medarbeidere allerede besitter.
  • Rekruttering og positiv profilering
  • Den nytilsatte medarbeideren

Brønnøy kommune er allerede i gang med flere aktiviteter som naturlig berører dette programmet, her nevnes strategisk kompetansestyring, ekstern vurdering innen skole og barnehage, Lean-prosjekt og forberedelse til samhandlingsreformen for å nevne noe.

Det videre arbeidet vil være tuftet på et aktivt partssamarbeid og tverrfaglighet. 

Dette er bare begynnelsen - men likevel en kjempemulighet for oss!
Sist oppdatert den 08.feb.2016