English contents Skalere tekst Øke kontrast

BPA


Brukerstyrt personlig assistent


BPA er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.
Sist oppdatert den 09.sep.2015